Select Page

Kas venekeelne kommunikatsioon tasub end Eestis ära?

Anna Hassanova

mai 29, 2020

Venekeelne turundus klientidele Eestis on jätkuvalt aktuaalne. Eesti elanike emakeel on 29% vene keel, see on 381 600 inimest. Iga ettevõtte tahaks enda müüki 30% võrra kasvatada ja tundub, et venekeelne kommunikatsioon annab sellise võimaluse, aga kahjuks see pole nii lihtne. Enamik vene keelt kõnelevad inimesed valdavad ka eesti keelt ja tarbivad infot eesti keeles, samas venekeelne kommunikatsioon on siiski nende jaoks väärtuslik. Proovime aru saada, kas on mõtet korraldada venekeelset kommunikatsiooni.

Kõigepealt vastame küsimusele, kes on venekeelne tarbija*. All on infot venekeelse sihtrühma kohta:

  • Eesti elanike emakeel on 29% vene keel. See on 381 600 inimest.
  • Kõige suurem vene rahvusest inimeste osakaal on Ida-Viru ja Harju maakondades. Ida-Viru maakonnas on nende osakaal 74% ja Harju maakonnas 31%.
  • Aastal 2018 oli eestlaste ekvivalentsissetulek** 13273.2 eurot ja venelaste ekvivalentsissetulek 11256.1 eurot aastas. Ehk siis see oli 15% madalam ja see oli kõige väiksem vahe aastast 2013. Kui vaadata statistikat koduse keele järgi, siis andmed on sarnased – eesti keele kõnelejate ekvivalentsissetulek oli 13337.7 eurot ja venelaste ekvivalentsissetulek oli 11218.6 eurot aastas.
  • Tegevusala hõivatuse järgi on kõige suurem vene rahvusest inimeste osakaal tööstuses (mäetööstus; töötlev tööstus; elektri, gaasi, auruga varustamine; veevarustus; kanalisatsioon; jäätmekäitlus) – 36%.
  • Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt hästi.

Infograafik

Sellest saab järelduse teha, et vene emakeelega sihtrühm on piisavalt atraktiivne – see on suhteliselt suur tarbijate rühm. Ekvivalentsissetulek on madalam kui eestlastel, aga vahe kahaneb aastatega. Sealjuures umbes pool sellest sihtrühmast valdab eesti keelt piisavalt hästi, et infot eesti keeles tarbida ja eestikeelsetele reklaamsõnumitele reageerida. Ainult neljandik eesti keelest erineva emakeelega elanikkonnast üldse ei oska eesti keelt või saab veidi aru, aga ei räägi. Kui võtta välja ainult vene emakeelega inimesi, siis see on ligikaudu 100 000 inimest.

Tuleb arvestada ka sellega, et viimastel aastatel on Eesti rahvaarv suurenenud. Loomuliku iibe tõttu vähenes rahvaarv mullu 1302 inimese võrra, kuid positiivne rändesaldo suurendas seda 5458 inimese võrra. Kõige enam saabus Ukraina ja Venemaa kodanikke. Sellest saab järeldada, et Eesti kolib palju vene keelt kõnelevaid inimesi ja vene keel jääb aktuaalseks.

Vene keel on oluline ka turismisektori jaoks. Venemaa turistid moodustavad 11% majutusettevõtetes peatunud turistide arvust. Rohkem on ainult turiste Soomest. Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu Ministeeriumi andmete järgi teevad iga aasta Venemaa kodanikud üle miljoni reisi Eesti. Hetkel on piirid Venemaaga kinni ja me ei tea, millal turistid Venemaalt taas saavad tulla. Samas kogemus näitab, et turistide arv taastub ajaga kuna Eesti on niivõrd atraktiivne sihtkoht Venemaa turistide jaoks.

Seega venekeelset kommunikatsiooni saab suunata peaaegu 100 000 kohalikule elanikule, kes ei valda eesti keelt piisavalt hästi. Samuti aitab venekeelne kommunikatsioon turistidele teenuseid ja tooteid müüa. Lisaks on veel peaaegu 300 000 Eesti elanikku, kes oskavad eesti keelt, aga nende emakeel on vene keel. Nende puhul venekeelne kommunikatsioon ei aita koheselt müüki kasvatada, vaid annab võimaluse suurendada klientide lojaalsust. Inimesed eelistavad tarbida infot emakeeles ja müügisõnumid jõuavad nii paremini kohale. Ehk siis tuleb kaaluda, kas venekeelne turundus toob Sinu ettevõttele kasu.

Millal tasub teha venekeelset turundamist?

  • Kui Sul on toode või teenus, mis on mõeldud suuremale sihtrühmale, nt masstoode.
  • Kui on tegemist toote või teenusega, mis on just sobiv venekeelsele tarbijale.
  • Kui oled seotud turismiga.
  • Kui Sind huvitab rahvusvaheline turg.

Millal pole mõtet teha venekeelset turundamist?

  • Kui Sul on toode või teenus, mis on mõeldud väiksemale sihtrühmale. Võimalik, et venekeelne turundus ei tasu end ära.

 * Artiklis kasutan erinevat statistikat ja selle tõttu on liigitus ka erinev. Statistikas liigitatakse inimesi rahvuse, emakeele ja koduse keele järgi. Vene rahvusest ja vene keelt kõnelev inimene on erinev mõiste. Samas kui võtta reaalnumbrites, siis nende gruppide suurus on sarnane.

** Ekvivalentsissetulek – leibkonna sissetulek, mis on jagatud leibkonnaliikmete tarbimiskaalude summaga.

Allikad:

Pilt: Pixabay


Loe lisaks